Środowiska wielochmurowe – możliwości i nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa

Dostawcy usług chmurowych są w siódmym niebie – w ciągu zaledwie kilku lat ich branża eksplodowała. Z alternatywnej platformy, z której korzystało kilka odważnych i innowacyjnych firm, przekształciła się w oparty na chmurze standard obsługujący wszelkie kluczowe systemy biznesowe. Według IDC do 2019 roku niemal 50% wydatków na infrastrukturę informatyczną będzie przeznaczanych na chmury publiczne i prywatne.

Obecnie te wydatki idą na bardziej zróżnicowane usługi chmurowe. Według RightScale przedsiębiorstwa korzystają średnio z 1,8 chmury udostępniającej infrastrukturę jako usługę (IaaS). Badania firmy Okta wykazały, że firmy używają średnio 13 aplikacji w modelu Software-as-a-Service (SaaS). W miarę jak działy informatyczne w coraz większym stopniu korzystają z wielu chmur, specjaliści ds. zabezpieczeń infrastruktury informatycznej muszą zmierzyć się z odpowiedzialnością za aplikacje i przepływy pracy chronione przy użyciu odrębnych zabezpieczeń. Mogą przy tym polegać na umowach o poziom usług podpisanych z dostawcami chmur albo wziąć sprawy w swoje ręce i przyjąć kompleksowe podejście do ochrony wielu używanych w ich firmach chmur. Oparta na otwartych standardach infrastruktura zintegrowanych i adaptacyjnych zabezpieczeń zapewnia kompleksową widoczność i możliwość skoordynowanej reakcji na zagrożenia, pomagając organizacjom maksymalnie wykorzystać możliwości stosowanych środowisk wielochmurowych.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.