Konsolidacja funkcji sieciowych i zabezpieczeń może zmniejszyć podatność oddziałów na ataki

W miarę korzystania przez przedsiębiorstwa z kolejnych aspektów transformacji cyfrowej (DX) — takich jak rozwiązania chmurowe, Internet rzeczy (IoT) i urządzenia mobilne — ich powierzchnia ataku gwałtownie się zwiększa, a ryzyko włamania rośnie. Organizacje rozproszone z co najmniej jednym oddziałem zdalnym korzystają na przykład z sieci rozległych definiowanych programowo (SD-WAN). Sama sieć SD-WAN nie rozwiązuje jednak trzech powiązanych ze sobą problemów dotyczących bezpieczeństwa, do których należą 1) konieczność ochrony wielu brzegów sieci WAN, 2) brak wglądu w informacje o punktach końcowych i 3) złożoność infrastruktury oddziałów. Rozwiązanie, w którym funkcje sieciowe i zabezpieczenia zostały skonsolidowane, może natomiast pomóc dyrektorom odpowiedzialnym za technologie sieciowe i działanie sieci w uproszczeniu infrastruktury, zapewniając jednocześnie większe bezpieczeństwo i wydajność w oddziałach. Zastosowanie w organizacjach rozproszonych zintegrowanego podejścia wykorzystującego koncepcję oddziału definiowanego programowo (SD-Branch) może poprawić widoczność, kontrolę i łatwość zarządzania, a jednocześnie obniżyć całkowity koszt posiadania (TCO).

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.