CIO Insight. Prognozy 2020

W 2020 większość CIO – połowa ankietowanych – zwiększy budżet na rozwój i utrzymanie aplikacji biznesowych. Nieco mniej niż jedna czwarta ankietowanych przewiduje, że wzrośnie on powyżej 15% wartości z 2019 r. Blisko 40% uczestników badania „CIO Insight” deklaruje, że wielkość nakładów na oprogramowanie się nie zmieni. Nieco ponad 10% ankietowanych przewiduje, że budżet się zmniejszy. Oznacza to, że okręt IT przyśpiesza, choć nie jest to zasadnicze przyśpieszenie. To dokonało się zapewne wcześniej, ale jak dowodzą niektóre z odpowiedzi w obecnym „CIO Insight. Prognozy 2020”, przed nami jeszcze przynajmniej kilka okazji do tego, aby przesunąć wajchę z „mała naprzód” na „morska cała naprzód”.

O co pytaliśmy?

 • Jaki budżet jest planowany w 2020 r. na aplikacje biznesowe w stosunku do roku 2019?
 • Jaka jest gotowość do adaptacji chmury publicznej przez firmę?
 • Jaki wpływ AI na rozwiązania dla biznesu?
 • Jaki jest budżet na cyberbezpieczeństwo?
 • Jaki jest udział zespołów własnych vs dostawcy usług IT?
 • Jaki jesyt średni kosztów pracowników i/lub kontraktorów IT?
 • Jakie firmy mają plany dotyczące CRM?
 • Jakie firmy mają plany dotyczące DevOps?
 • Jakie firmy mają plany dotyczące RPA?

Kluczowe prognozy 2020 vs 2019:

 • 50%+ CIO przewiduje wzrost budżetu na aplikacje biznesowe 2020 vs 2019
 • 60%+ CIO przewiduje wzrost budżetu na cyberbezpieczeństwo
 • 50%+ CIO przewiduje ocieplenie nastawienia w firmie do chmury publicznej
 • 50%+ CIO jest zadowolonych z DevOps, ale niemal tyle samo chce jego zasadniczej optymalizacji
 • 40% CIO przewiduje, że wpływ AI na biznes wzrośnie
 • 2/3 CIO uważa, że średni koszt pracy IT wzrośnie
 • Blisko połowa CIO uważa, że proporcje zespołów IT wewnętrznych i dostawców nie zmienią się, ale 1/3 CIO ocenia, że wzrośnie udział zespołów własnych
 • Blisko 40% CIO nie znalazło jeszcze uzasadnienia wdrożenia RPA

Zapraszamy do lektury!

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.