Dojrzałość infrastruktury IT w instytucjach finansowych

W październiku 2019 roku redakcja magazynu „Computerworld” przeprowadziła badanie dotyczące dojrzałości technologicznej małych i średnich firm w sektorze finansów oraz bankowości.

Wyniki ankiety pokazują organizacje jako firmy coraz częściej sięgające po nowe rozwiązania technologiczne, ale nadal w dużym stopniu wykorzystujące tradycyjne rozwiązania infrastrukturalne. Częściowo wynika to ze specyfiki branży i ograniczeń regulacyjnych, a częściowo zapewne z ograniczeń finansowych mniejszych instytucji. Widać jednak, że w wielu wypadkach organizacje z tego sektora nie chcą tkwić w poprzedniej dekadzie i stopniowo realizują technologiczną transformację.

Zapoznaj się z pełnymi wynikami badania.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.