CIO Insight. Czy Cloud jest bezalternatywny?

Ile kluczowych systemów działa obecnie w chmurze publicznej? 70% CIO - respondentów badania CIO Insight przeniosło mniej niż 20% kluczowych systemów firmy do chmury publicznej.

O co pytaliśmy?

  • Ile kluczowych systemów działa obecnie w chmurze publicznej (w tym w modelu SaaS)?
  • Które wybrali chmury publiczne?
  • Do kiedy znikną ostatnie serwery fizyczne i/lub chmura prywatna?
  • Czy obawiają się vendor lock chmury publicznej?
  • Serverless, Kubernetes/Docker, DevOps – jak oceniają kluczowe podejścia, rozwiązania i architektury wynikające z rozwoju modeli chmurowych.

W gronie respondentów znalazło się 37 CIO z firm polskich i 20 z firm z centralą za granicą. W ankiecie wzięli udział CIO z 25 firm zatrudniających powyżej 2 tys. pracowników. Ponad połowa ankietowanych reprezentuje firmy o obrotach powyżej 500 mln zł.

Serdecznie zapraszam do lektury raportu CIO Insight. Czy Cloud jest bezalternatywny?

Szymon Augustyniak

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.