Raport o stanie technologii operacyjnej i cyberbezpieczeństwa

Technologia operacyjna (OT) ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego i dobrobytu gospodarczego, ponieważ kontroluje urządzenia stosowane przez zakłady przemysłowe, przedsiębiorstwa energetyczne, przedsiębiorstwa wodociągowe, linie żeglugowe itp.

Rozwój systemów OT rozpoczął się na początku XX wieku, kiedy to maszyny i urządzenia sterujące zasilane parą i siłą mięśni zostały zastąpione przez maszyny i urządzenia sterujące zasilane energią elektryczną. Technologie operacyjne pojawiły się na wiele dziesięcioleci przed technologiami informatycznymi (IT), a potem przez długi czas były od nich oddzielone. Ostatnio jednak niektóre technologie IT, takie jak czujniki, funkcje uczenia maszynowego (ML) i funkcje Big Data, są integrowane z sieciami OT w celu uzyskania nowych korzyści i zdobycia przewagi konkurencyjnej. Integracja taka zwiększa jednak cyfrową powierzchnię ataku i ryzyko włamań.

W celu zbadania stanu cyberbezpieczeństwa w środowiskach OT firma Fortinet przeprowadziła badania ankietowe wśród dyrektorów operacyjnych i kierowników produkcji w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych i energetycznych, przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, placówkach opieki zdrowotnej i firmach transportowych.

Pobierz materiał i poznaj wyniki badania!

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.