Przygotuj się na Przemysł 4.0 dzięki systemom kognitywnym dla produkcji

Czy Twoja firma jest gotowa na Przemysł 4.0?

Produkcja przemysłowa z dnia na dzień staje się coraz bardziej skomplikowana. Efektywność zakładu przemysłowego powinna stale wzrastać pomimo: Wzrostu cen surowców i komponentów na rynkach, które dotąd cechowały się niskimi kosztami; Oczekiwań klientów w zakresie coraz większego dostosowania produktów i coraz szybszej realizacji zamówień; Nieustannie zmieniających się wymagań; Zmniejszania się wielkości zamówień; Spadku marż; Pojawiania się konkurencyjnych rozwiązań oraz konieczności dostosowania się do potrzeb rynku, co zagraża jakości i ciągłości produkcji; Wykładniczego wzrostu ilości danych pochodzących z maszyn i systemów automatyzacji produkcji.

Aby odnosić sukcesy w erze Przemysłu 4.0, producenci muszą w pełni korzystać z potencjału danych ze wcześniejszych systemów, danych nieustrukturyzowanych i danych pobieranych w czasie rzeczywistym, aby podejmować na ich podstawie decyzje, które pozwolą zrównoważyć jakość i wydajność produkcji. Ponieważ przeciętny zakład produkcyjny korzysta z ponad stu aplikacji, zapewnienie dostępności tych danych i wykorzystanie ich w procesach decyzyjnych jest niezwykle trudne.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.