Cyfrowy profil pacjenta

Rozwiązanie Synology High Availability to układ serwerów zaprojektowany w celu zredukowania przerw w świadczeniu spowodowanych nieprawidłowymi działaniami systemu. Używa dwóch takich samych serwerów do utworzenia „klastra wysokiej dostępności” (zwanego też „klastrem HA”). Po utworzeniu klastra HA jeden serwer przyjmuje rolę aktywnego serwera, a drugi działa jako bierny serwer w trybie gotowości. Po utworzeniu klastra wysokiej dostępności dane są stale replikowane z aktywnego serwera na pasywny, który jest gotowy do przejęcia wszystkich usług w wypadku awarii serwera aktywnego, co umożliwia dalsze funkcjonowanie bez przestojów.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z materiałem!

Najpopularniejsze
Chmura obliczeniowa i usługi jej towarzyszące. Doradztwo, migracja, zarządzanie.
Chmura – naturalny kierunek migracji
Na drodze do cyberodporności
Poznaj Randori Recon - narzędzie IBM do ochrony biznesu przed atakami hakerskimi