Commvault a rozporządzenie GDPR

Głównym celem GDPR jest "przywrócenie obywatelom kontroli nad ich danymi osobowymi oraz uproszczenie środowiska regulacyjnego dla międzynarodowych przedsiębiorstw poprzez ujednolicenie przepisów w ramach całej Unii Europejskiej". W momencie kiedy rozporządzenie zacznie obowiązywać nie będzie już 28 różnych wersji dyrektywy. Taka unifikacja przepisów to duże ułatwienie funkcjonowania dla firm działających na terenie kilku krajów EU, pomoże ujednolicić zasady ochrony danych w całej organizacji. Harmonizacja standardów, nawet bardzo ogólna, w długim terminie przyniesie korzyści każdemu, kto zajmuje się administrowaniem lub przetwarzaniem danych. Ponadto, bardzo ważne staną się prawa osób, których dane te dotyczą.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.