Uniwersytet Oksfordzki przy użyciu superkomputera Lenovo wspiera światowej klasy badania naukowe

Centrum badawcze CERFACS poszukuje lepszych rozwiązań do znanych problemów naukowych. Wymaga to zastosowania bardziej złożonych symulacji, a ostatecznie – posiadania bardziej wydajnych zasobów komputerowych. Dlatego CERFACS poszukiwał sposobu znacznego zwiększenia mocy wewnętrznego klastra obliczeniowego. Superkomputer Lenovo, zawierający 6 tys. rdzeni procesorowych, zagwarantował organizacji optymalną równowagę pomiędzy przepustowością a całkowitymi kosztami posiadania (TCO): 30-proc. wzrost wydajności oraz 50-proc. oszczędności energii sprawiają, że CERFACS utrzymuje pozycję pioniera innowacji badawczych.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.