Modułowa ewolucja

Organizacje oczekują możliwości łatwej rozbudowy posiadanego centrum danych przy zachowaniu niskich kosztów inwestycji i eksploatacji. Nie zawsze łatwo spełnić te wymogi w centrach o budowie komponentowej, zestawianych na indywidualne zamówienie. Jak obniżać koszty funkcjonowania data center, usprawniać konserwację urządzeń i administrowanie nimi oraz czerpać korzyści z uproszczonego planowania i szybkim dostaw, umożliwiających bezproblemowe uruchamianie kolejnych serwerowni? Odpowiedź na te pytania zawiera się w jednym słowie: standaryzacja.