Firewalle: Przewodnik dla klientów

Bez wątpienia sieci są obecnie bardziej złożone niż dotychczas. Pracownicy uzyskują

dostęp do dowolnej aplikacji przy użyciu urządzeń służbowych lub osobistych.

W wielu wypadkach są to aplikacje przeznaczone do użytku zarówno osobistego, jak

i służbowego, jednak ryzyko biznesowe i zabezpieczenia są często ignorowane. Nowi

potencjalni pracownicy pytają o zasady korzystania z aplikacji przed zaakceptowaniem

nowej posady. Dodanie kolejnej warstwy złożoności jest ważnym problemem

związanym z efektywnością systemu zabezpieczeń elektronicznych. Czy firma jest

celem ataków? Czy chodzi raczej o to „kiedy”, a nie o to „czy”? Czy można lepiej się

przygotować? Złożoność sieci oraz infrastruktury zabezpieczeń może ograniczać

zdolność do szybkiego reagowania na te i inne wyzwania związane z bezpieczeństwem

w cyberprzestrzeni.

Zapraszamy do pobrania praktycznego przewodnika firewalli dla sieci w przedsiębiorstwach.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.