Gwarancja wysokiej dostępności usług z serwerami HP

Początkowo projekt zakładał wyłącznie rozszerzenie storage za pomocą macierzy HP StorageWorks P4500 G2 SAN wraz z licencjami HP P4500 LeftHand Virtual SAN Appliance. Nowe rozwiązania miały pracować równolegle z istniejącą infrastrukturą, jednak stopniowa analiza potrzeb doprowadziła do wymiany na nową.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.