Gwarancja wysokiej dostępności usług z serwerami HP

Początkowo projekt zakładał wyłącznie rozszerzenie storage za pomocą macierzy HP StorageWorks P4500 G2 SAN wraz z licencjami HP P4500 LeftHand Virtual SAN Appliance. Nowe rozwiązania miały pracować równolegle z istniejącą infrastrukturą, jednak stopniowa analiza potrzeb doprowadziła do wymiany na nową.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.