Sprzedaż i telesprzedaż w SAP Cloud for Customer i contact center SAP

SAP Cloud for Customer adresowany jest do specjalistów odpowiedzialnych m.in. za sprzedaż i obsługę klientów, oferuje pięć obszarów funkcjonalnych: SAP Cloud for Sales, SAP Cloud for Service, SAP Cloud for Marketing, SAP Cloud for Social Engagement oraz SAP Social Media Analytics. Artykuł omawia, jak nowy system SAP zmienia filozofię sprzedaży - kluczem do zwiększenia zysków jest informacja, większe zaangażowanie wszystkich pracowników w sprzedaż oraz wykorzystanie sieci kontaktów.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.