Windows Azure - CaseStudy - Iluo

Spółka ILUO w oparciu o platformę Windows Azure zaprojektowała skalowalne i bezpieczne rozwiązanie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem.