Windows Azure - CaseStudy - Enova

Dzięki platformie Windows Azure spółka Soneta, wyszła naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz zmieniającym się warunkom biznesowym i zaproponowała system ERP w formie usługi dostępnej w każdym czasie, z każdego miejsca i dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu.