Cisco Web Security

Blokowanie dostępu do "złych" adresów URL było swego czasu uważane za skuteczną strategię bezpieczeństwa. Dziś jednak, użytkownicy są bardziej narażeni na szkodliwe oprogramowanie na legalnych stronach internetowych niż na specjalnie spreparowanych serwisach www. Publiczne sieci Wi-Fi, oddziały, pracownicy zdalni lub korzystający z roamingu oraz konsumeryzacja IT pod hasłem "bring your onw device" (BYOD) podważają skuteczność tradycyjnych zabezpieczeń. Aby zachować konkurencyjność, firmy wprowadzają nowe modele, ale wprowadza to ryzyko, takie jak utrata danych i zmniejszonej wydajności.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.