Rozwiązanie Cisco BYOD Smart Solution

Z przeprowadzonej przez grupę Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG) ankiety Horizons z 2012 r. wynika, że 89% firm z branży IT wspiera w pewnym stopniu zjawisko BYOD.1 Wszechstronne podejście do przynoszenia do pracy prywatnych urządzeń (ang. bring-your-own-device, BYOD) sprzyja zwiększaniu efektywności, wprowadzaniu nowych sposobów działalności biznesowej, zmniejszeniu kosztów związanych z komputerami stacjonarnymi i minimalizacji zagrożeń. Zapewnienie swobody pracy w preferowany sposób może także zwiększyć zadowolenie pracowników.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.