IFS Applications w MPWiK w Krakowie

W 2007 r. w MPWiK S.A. w Krakowie podjęto decyzję o potrzebie wdrożenia zintegrowanego systemu klasy ERP wspomagającego zarządzanie wszystkimi obszarami działalności przedsiębiorstwa. Pod koniec roku 2007 przeprowadzono konkurs ofert, na który odpowiedziało sześciu dostawców oprogramowania ERP. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpiło we wrześniu 2008 r. Najkorzystniejsza okazała się oferta Konsorcjum IFS Poland i Winuel.