Rozwiązania Mobilne IFS

Różnorodność społeczności posługującej się technologią mobilną uniemożliwia opracowanie uniwersalnego rozwiązania. Każda grupa użytkowników ma własne wymagania, które może spełnić produkt o ściśle okre-ślonych funkcjach i parametrach. Wieloletnie doświadczenie wynikające ze ścisłej współpracy z klientami pozwoliło nam opracować linię różnorodnych rozwiązań mobilnych w pełni zgodnych z zapotrzebowaniem różnych sektorów i grup użytkowników.