IFS World 3/2013

Globalne konferencje IFS to niepowtarzalna okazja na nawiązanie kontaktów i poznanie najbardziej zaawansowanych metod zwiększania efektywności i wyników firmy dzięki rozwiązaniom IFS. Zgodnie z życzeniem wielu uczestników tegoroczna konferencja, IFS World Conference 2013, będzie trwała trzy dni. Oznacza to więcej czasu na spotkania z ekspertami z fi rmy IFS, którzy są bezpośrednio zaangażowani w tworzenie aplikacji dla przedsiębiorstw, a także z przedstawicielami środowiska

biznesowego oraz decydentami z różnych gałęzi gospodarki.