Czterech klientów, którzy już nigdy nie będą zmuszeni do wymiany swoich pecetów

Mobilna rewolucja zmieniła sposób funkcjonowania ludzi i przedsiębiorstw. Dostawcy rozwiązań IT mogą umożliwić nowe poziomy mobilności i produktywności, ale nie jeśli innowacyjne zmiany będą blokowane przez stare urządzenia końcowe. Wirtualizacja desktopów w parze z wykorzystaniem cienkich klientów umożliwia IT ucieczkę przed kosztownymi cyklami wymiany komputerów PC. Uproszcza jednocześnie zarządzanie, poprawia bezpieczeństwo i możliwości monitorowania sprzętu. Niniejszy materiał przedstawia cztery firmy, które coroczny budżet przeznaczony na wymianę komputerów PC przeznaczyły na nowoczesne rozwiązania umożliwiające pracownikom pracę mobilną i zwiększające efektywność zarządzania oraz bezpieczeństwo. Wszystkie te zmiany zostały przeprowadzone w ramach lub poniżej rocznego budżetu na wymianę starych pecetów.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.