Raport Outbox Research: Mieszkaniec jako Klient. Rozwiązania CRM dla miast

Administracja publiczna może być sprawniejsza, tańsza i bardziej przyjazna dla interesantów - mieszkańców miast, gmin i powiatów. W Urzędzie Miasta Wrocławia prowadzone jest właśnie wdrożenie rozwiązania MS Dynamics CRM. Zapraszamy do pobrania bezpłatnego raportu "Mieszkaniec jako Klient. Rozwiązania CRM dla miast" zawierającego m.in. studium przypadku tego wdrożenia.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.