Trzy kluczowe elementy przy budowaniu najlepszych sieci typu Front-End dostarczających wirtualne desktopy

Z powodu potencjalnych korzyści przedsiębiorstwa różnej wielkości decydują się na migrację do technologii wirtualnych desktopów. Technologia ta pozwala znacząco obniżyć koszty operacyjne, poprawić zwinność biznesu, zwiększyć ochronę danych i zgodność ze standardami korporacyjnymi. Aby w pełni osiągnąć korzyści biznesowe należy jednak dostarczyć rozwiązań zwiększających dostępność, bezpieczeństwo, wydajność i skalowalność wirtualnych desktopów. Ten dokument wyjaśnia dlaczego dostarczanie usług Citrix NetScaler doskonale spełnia tę rolę.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.