Networld Guide: Nowe platformy serwerowe

Znajomość trendów i kierunków rozwoju technologii serwerowych daje dobrą perspektywę ułatwiającą długoterminowe planowanie. Dla producentów - rozwój oferty, a dla użytkowników - popyt na nowe rozwiązania, oba są wynikiem gry między rozwojem technologii a kalkulacjami biznesowymi.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość obejrzenia materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.