Rozwiązania Branch Office Desktop VMware View i Riverbed Steelhead EX + Granit

Na całym świecie funkcjonują dziś miliony oddziałów, które stanowią poważne wyzwanie dla zarządzania. Centralizacja zarządzania środowisk poprzez wirtualizacji desktopów jest często postrzegana jako dobry sposób redukcji kosztów przy jednoczesnym zapewnieniu wyższego poziomu bezpieczeństwa i zgodności. Jednakże, wdrożenia Virtual Desktop Infrastructure (VDI) w zdalnych biurach często okazują się trudne do realizacji z kilku powodów:

- Małe oddziały często mają wolne łączą sieciowe, które mogą nie mieć wystarczającej przepustowość do obsługi użytkowników korzystających z wielu aplikacji.

- Lokalne drukarki i serwery aplikacji, które często nie są scentralizowane z komputerami w centrum danych, utrudniają pracownikom szybki dostęp do aplikacji i danych.

- Awarie sieci WAN oznaczają dla pracowników utratę dostępu do swoich komputerów, co przekłada się na spadek wydajności.

- Zapewnienie, maksymalnego czasu bez przestojów często oznacza, że potrzebę posiadania wielu połączeń WAN dla zapewnienia odpowiedniej redundancji, co może być kosztowne. Pobierz bezpłatny przewodnik firmy Riverbed.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.