IBM Connections: opłacalna droga do biznesu społecznościowego

Społecznościowe narzędzia i techniki szybko utorowały sobie drogę do świata biznesu? Dlaczego? Bo to przynosi realne korzyści. W niniejszym raporcie przedstawiamy 5 przykładów tego typu projektów.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.