Outbox Whitepaper - PRAWNE ASPEKTY USŁUGI TYPU „CLOUD”

Specyfika powyższego modelu, zakładająca szczególny sposób przetwarzania danych klienta, rodzi szereg pytań natury prawnej, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych oraz danych, którym ustawa nadaje status tajemnicy prawnie chronionej. Postaramy się omówić prawne aspekty związane ze świadczeniem usługi typu „cloud”.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.