SGB Bank rozszerza usługi dzięki HP

Intensywny rozwój i chęć rozszerzenia gamy usług sprawiły, że SGB Bank zdecydował o konieczności zastąpienia stosowanych dotychczas serwerów rack urządzeniami typu blade. Po wnikliwej analizie rynku zdecydowano o wyborze rozwiązań HP ProLiant. Jaki korzyści osiągnął bank? Zapraszamy do poznania szczegółów projektu.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.