Korzystanie z infrastruktury w chmurze: analiza korzyści

Korzystanie ze zwirtualizowanych zasobów w chmurze IBM Smart Cloud Enterprise eliminuje konieczność samodzielnego utrzymywania infrastruktury i ponoszenia początkowych nakładów kapitałowych. Przyczynia się także do ograniczenia całkowitych kosztów działalności.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.