Korzystanie z infrastruktury w chmurze: analiza korzyści

Korzystanie ze zwirtualizowanych zasobów w chmurze IBM Smart Cloud Enterprise eliminuje konieczność samodzielnego utrzymywania infrastruktury i ponoszenia początkowych nakładów kapitałowych. Przyczynia się także do ograniczenia całkowitych kosztów działalności.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.