DDWeb: automatyzacja zadań

iWorkflow jest nowym modułem Dynamic Data Web, który pozwala użytkownikowi na automatyzację zadań, aby zoptymalizować reguły biznesowe, usystematyzować procesy oraz podjąć wspólne decyzje, które zwiększają produktywność i efektywność przedsiębiorstwa.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.