DDWeb: automatyzacja zadań

iWorkflow jest nowym modułem Dynamic Data Web, który pozwala użytkownikowi na automatyzację zadań, aby zoptymalizować reguły biznesowe, usystematyzować procesy oraz podjąć wspólne decyzje, które zwiększają produktywność i efektywność przedsiębiorstwa.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.