DDWeb – podstawowe informacje o systemie

Dynamic Data Web to innowacyjna platforma 2.0 Business Intelligence, która opiera się na Data Mining i Analizie Predykcji. Pozwala przewidzieć zmiany i reagować na nie wcześniej, zapewniając jednocześnie autonomię i wspierając podejmowanie decyzji przez użytkownika. Pozwala to na zmniejszenie nakładu pracy i kosztów działu IT.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.