DDWeb – podstawowe informacje o systemie

Dynamic Data Web to innowacyjna platforma 2.0 Business Intelligence, która opiera się na Data Mining i Analizie Predykcji. Pozwala przewidzieć zmiany i reagować na nie wcześniej, zapewniając jednocześnie autonomię i wspierając podejmowanie decyzji przez użytkownika. Pozwala to na zmniejszenie nakładu pracy i kosztów działu IT.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.