Dla kogo Office 365?

Microsoft Office 365 pozwala rozwiązać wiele różnych problemów, wychodząc naprzeciw wielu różnym potrzebom. Przede wszystkim jest to narzędzie lepsze od klasycznego oprogramowania biurowego w przypadku firm innowacyjnych – i to bez względu na ich wielkość. Office 365 jest też doskonałym narzędziem dla nowych firm, pozwalając ograniczyć inwestycje w narzędzia informatyczne i wykorzystać potencjał mobilności pracowników. W materiale tym przedstawiamy również siedem najważniejszych, naszym zdaniem, powodów, aby zamiast dotychczas stosowanego oprogramowania biurowego, zacząć używać Microsoft Office 365.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.