Jak aplikacje Business Intelligence skorzystały na technologii in-memory

Potrzeba otrzymywania natychmiastowych wyników z dużych baz danych, połączona z coraz łatwiej dostępną architekturą 64-bitową, prowadzi do zwiększenia zainteresowania technologią in-memory. Dane umieszczone bezpośrednio w pamięci umożliwiają skomplikowane analizy i raportowanie bez konieczności zmiany zagregowanej struktury danych zawartej w hurtowni danych – kluczowej częsci większości wdrożeń Business Intelligence.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.