Zaawansowana komunikacja biznesowa

Centrale Panasonic serii KX-TDE to zaawansowane platformy komunikacyjne dla biznesu, stworzone w celu maksymalnego wykorzystania istniejących sieci IP. Systemy te umożliwiają każdej wielkości firmy jednoczesną obsługę wielu lokalizacji i oferują zaawansowane, ujednolicone rozwiązania komunikacyjne, pozwalające na zwiększenie konkurencyjności firmy.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.