Zaawansowana komunikacja biznesowa

Centrale Panasonic serii KX-TDE to zaawansowane platformy komunikacyjne dla biznesu, stworzone w celu maksymalnego wykorzystania istniejących sieci IP. Systemy te umożliwiają każdej wielkości firmy jednoczesną obsługę wielu lokalizacji i oferują zaawansowane, ujednolicone rozwiązania komunikacyjne, pozwalające na zwiększenie konkurencyjności firmy.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.