STALPRODUKT – Wdrożenie

Działania, które zaplanowano w związku z przebudową sieci komputerowej STALPRODUKT S.A., miały za zadanie rozwiązać m.in. problem małej przepustowości sieci. Przed planem wdrożenia nowych rozwiązań, na terenie zakładu istniała już sieć komputerowa. Była ona złożona w większości z urządzeń pozbawionych funkcji zarządczych, których czas użytkowania wynosił co najmniej kilka lat. Większość z tych urządzeń pozwalała na przyłączenie stanowisk użytkowników sieci z maksymalną prędkością transmisji 10 Mbit/s, a połączenia w obrębie szkieletu sieci były realizowane z prędkością 100 Mbit/s.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.