Zwiększenie bezpieczeństwa sieci

Działy IT mają coraz mniej pracowników i coraz więcej pracy. Ataki na bezpieczeństwo sieci są częstsze i coraz trudniej jest im przeciwdziałać. Coroczne badanie ankietowe przeprowadzone w grudniu 2009 r. przez Computer Security Institute pokazało, że 64,3% instytucji zostało zainfekowane złośliwym oprogramowaniem, przy 50% w roku 2008, zaś 29,2% doświadczyło ataków DoS, przy 21% w roku 2008.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.