Zwiększenie bezpieczeństwa sieci

Działy IT mają coraz mniej pracowników i coraz więcej pracy. Ataki na bezpieczeństwo sieci są częstsze i coraz trudniej jest im przeciwdziałać. Coroczne badanie ankietowe przeprowadzone w grudniu 2009 r. przez Computer Security Institute pokazało, że 64,3% instytucji zostało zainfekowane złośliwym oprogramowaniem, przy 50% w roku 2008, zaś 29,2% doświadczyło ataków DoS, przy 21% w roku 2008.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.