Zarządzanie ryzykiem działania organizacji – zobacz co inni robili źle

Organizacja która chce utrzymywać formalny system zarządzania ryzykiem powinna zadbać o to, aby posługiwać się wspólnym językiem dostosowanym do środowiska pracy, branży, wybranej metody szacowania ryzyka i doświadczenia innych organizacji.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.