Norma ISO 27001 – poznaj dzisiejsze zagrożenia, podejmij odpowiednie działania

Czy w ramach wymaganych przez normę ISO 27001 regularnych przeglądów SZBI realizowanych przez kierownictwo zapoznajesz się z bieżącymi zagrożeniami związanymi z przetwarzaniem informacji? Jeśli chcesz systemowo podejść do analizy takich zagrożeń i przedyskutować możliwe sposoby łagodzenia ryzyka to zapoznaj się z naszą ofertą.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.