Norma ISO 27001 – poznaj dzisiejsze zagrożenia, podejmij odpowiednie działania

Czy w ramach wymaganych przez normę ISO 27001 regularnych przeglądów SZBI realizowanych przez kierownictwo zapoznajesz się z bieżącymi zagrożeniami związanymi z przetwarzaniem informacji? Jeśli chcesz systemowo podejść do analizy takich zagrożeń i przedyskutować możliwe sposoby łagodzenia ryzyka to zapoznaj się z naszą ofertą.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.