Wsparcie aplikacji bazodanowych i poczty elektronicznej w Nordea

Kiedy w firmie Nordea Polska pojawiły się nowe projekty, dział IT został zmuszony do rozbudowy infrastruktury. Potrzebna była m.in. platforma sprzętowa do wdrożenia nowej wersji systemu Microsoft Exchange oraz hurtowni danych firm Oracle i IBM Cognos. Konieczne było stworzenie środowiska w trzech wersjach – programistycznej, testowej i produkcyjnej. Ostatecznie zdecydowano się na infrastrukturę serwerów kasetowych i jednej, większej macierzy dyskowej HP StorageWorks P4000 SAN, która obsłuży całe środowisko. Razem potrzebnych było 12 serwerów i 6 TB.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.