GUS o IT w firmach i gospodarstwach domowych

Główny Urząd Statystyczny podsumował dane zbierane w latach 2006-2010. Obejmują one w przypadku przedsiębiorstw: nakładów na ICT i bezpieczeństwo informatyczne; wykorzystania komputerów i Internetu; handlu elektronicznego i elektronicznej wymiany danych; a także stosunku do e-Administracji. W przypadku zaś gospodarstw domowych GUS zbierał dane na temat: liczby komputerów w naszych domach, posiadanego dostępu do Internetu i sposobu jego wykorzystania, a także umiejętności informatycznych Polaków.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.