Jak sprawić, by migracja do Windows 7 przyniosła wymierne korzyści

W ciągu najbliższych 24 miesięcy większość firm będzie zmuszona przeprowadzić migrację środowisk desktopowych na platformę Microsoft Windows 7. Potraktuj to wyzwanie jak okazję do wprowadzenia zmian.

Liderzy biznesu traktują migrację jako okazję do zwirtualizowania zasobów desktopowych i stosują rozwiązania lidera rynku, firmy VMware. W ten sposób przygotowują grunt pod migrację, która przyniesie wymierne korzyści. Dowiedz się więcej.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.