Serwer Usług Bankowych – platforma integracyjna dla kredyt banku

Infovide-matrix S.A. wykonała Serwer Usług Bankowych (SUB), będący platformą integracyjną dla systemu bankowości elektronicznej KB24. SUB udostępnia klientom banku usługi biznesowe poprzez kanały dostępowe: bankowość internetową, Call Center, IVR(ang. Interactive Voice Recognition) i wspiera transakcje w bankomatach. Najważniejszą cechą SUB jest zapewnienie stałego i bezpiecznego dostępu do portfela usług bankowych w trybie 24/7.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.