Infovide-matrix dla gus

Centralne Biuro Spisowe przy wsparciu Infovide-Matrix S.A. wdrożyło informatyczny system spisowy, którego zadaniem było usprawnienie procesu przygotowania oraz pozyskiwania danych od respondentów w trakcie spisów powszechnych. System zdał swój pierwszy egzamin w trakcie Powszechnego Spisu Rolnego 2010.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.