Ryzyko operacyjne w Alior Banku

Spółka Infovide-Matrix wdrożyła system zarządzania ryzykiem operacyjnym w AliorBanku. System służy Bankowi do gromadzenia informacji o zdarzeniach i stratach operacyjnych, monitorowania wskaźników KRI oraz do kompleksowej obsługi procesu samooceny ryzyka.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.