Ryzyko operacyjne w Alior Banku

Spółka Infovide-Matrix wdrożyła system zarządzania ryzykiem operacyjnym w AliorBanku. System służy Bankowi do gromadzenia informacji o zdarzeniach i stratach operacyjnych, monitorowania wskaźników KRI oraz do kompleksowej obsługi procesu samooceny ryzyka.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.