Platforma dystrybucji jednostek uczestnictwa dla Pekao Financial Services

Infovide-Matrix jest autorem nowoczesnej, scentralizowanej Platformy Dystrybucji Jednostek Uczestnictwa, która powstała na zlecenie i przy współpracy Pekao Financial Services sp. z o.o.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail