Coca-Cola Enterprises stawia czoła konkurencji dzięki platformie Microsoft Online Services

Firma Coca-Cola Enterprises (CCE) zatrudnia około 72 tys. osób w 431 placówkach na całym świecie. Znaczna część kadry to pracownicy mobilni obsługujący 55 tys. pojazdów oraz 2,4 mln chłodziarek, automatów i dystrybutorów z napojami. Z uwagi na coraz silniejszą konkurencję na rynku firma CCE potrzebowała rozwiązania, które usprawniłoby współdziałanie między kierownictwem a pracownikami, zwiększyłoby wydajność pracy, umożliwiłoby lepszy przepływ informacji oraz dałoby handlowcom więcej czasu na kontakty z klientami. Rozwiązanie Microsoft Online Services umożliwiło firmie CCE obniżenie kosztów delegacji, oferując narzędzia do organizowania spotkań internetowych oraz platformy wspomagające współpracę, które obejmują swoim zasięgiem różne strefy czasowe i rejony świata.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.