Microsoft Online Services ułatwiają zarządzanie projektem w Accounting Plaza

Business Productivity Online Standard Suite pozwoliło szybko zbudować kompletne rozwiązanie wspierające zarządzanie projektem wdrożenia systemu ERP. Rozwiązanie Microsoft umożliwiło skuteczne zarządzanie projektem. Accounting Plaza miało pełną kontrolę nad harmonogramem i realizacją zadań, łatwy dostęp do kompletnego repozytorium dokumentów projektowych oraz możliwość organizowania spotkań zespołu bez konieczności zbierania całej grupy w jednym miejscu.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.