Iomega StorCenter ix12-300r jako storage dla danych ze skrzynek Exchange 2010

Macierz NAS Iomega StorCenter ix12-300r jest łatwym w użyciu urządzeniem NAS dla małych i średnich firm lub niedużych oddziałów. Jest to wysokowydajne urządzenie, które bardzo dobrze sprawdzi się przy usługach poczty elektronicznej, w zastosowaniach bazodanowych oraz jako przestrzeń docelowa przy wykonywaniu kopii bezpieczeństwa.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.