Iomega StorCenter ix12-300r jako storage dla danych ze skrzynek Exchange 2010

Macierz NAS Iomega StorCenter ix12-300r jest łatwym w użyciu urządzeniem NAS dla małych i średnich firm lub niedużych oddziałów. Jest to wysokowydajne urządzenie, które bardzo dobrze sprawdzi się przy usługach poczty elektronicznej, w zastosowaniach bazodanowych oraz jako przestrzeń docelowa przy wykonywaniu kopii bezpieczeństwa.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.