Ochrona Krytycznej Infrastruktury Morskiej

Dobrze wybrane obiekty i efektywnie wykonane ataki skutkować będą ofiarami wśród ludzi lecz również, zachwianiem łańcucha dostaw oraz międzynarodowych powiązań ekonomicznych wywołując trudne do oszacowania skutki finansowe. W jaki sposób zatem można zminimalizować ryzyko? Prezentacja Ośrodka Badawczo Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.