Ochrona Krytycznej Infrastruktury Morskiej

Dobrze wybrane obiekty i efektywnie wykonane ataki skutkować będą ofiarami wśród ludzi lecz również, zachwianiem łańcucha dostaw oraz międzynarodowych powiązań ekonomicznych wywołując trudne do oszacowania skutki finansowe. W jaki sposób zatem można zminimalizować ryzyko? Prezentacja Ośrodka Badawczo Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.